คุณจะเลือกแบบไหน เลือกที่จะรู้สึกดีขึ้นหลังจากเศร้ามาสามปี หรือเลือกที่จะรู้สึกดีขึ้นวันนี้ไม่ว่าจะเกิดสิ่งเลวร้ายใดขึ้น คุณสามารถที่จะรู้สึกดีขึ้นได้นับจากวันนี้ นั้นคือสิ่งที่เรียกว่า การฝึกฝน

ภาพประกอบโดย มาโชลซ