ทุกประสบการณ์ที่เราผ่านมานั้นคือส่วนหนึ่งของชีวิตเรา ไม่มีวินาทีใดของชีวิตที่สูญเปล่า ไม่ว่าชีวิตเราจะดูวนเวียนขนาดไหน แต่ก็ไม่มีทางที่จะเหมือนเดิมทุกอย่าง เวลาเราเย็บลายดอกลิลี่หลายๆ ดอก ทุกดอกก็ย่อมต่างกันหมด

การเริ่มต้นใหม่ไม่สามารถกำหนดวันได้อย่างแน่ชัดเพราะทุกวันก็คือการเริ่มต้นใหม่

ภาพประกอบโดย มาโชลซ