เวลาที่คุณชอบใคร ก็เป็นตัวคุณเองที่รู้สึกร่าเริง
เวลาที่คุณชอบใคร ก็เป็นตัวคุณเองที่มีความสุข
เวลาที่คุณเข้าใจคนอื่น ก็เป็นตัวคุณเองที่รู้สึกสงบ

ภาพประกอบโดย มาโชลซ