“อะไรคือจุดประสงค์ของชีวิต?
ความจริงชีวิตก็แค่มีอยู่เท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรไปมากกว่านั้น
ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่ามีทำไมหรือเพื่ออะไร
แต่คุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ อยู่ที่ตัวคุณว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขหรือไม่”

ภาพประกอบโดย มาโชลซ