บางที ความเกลียดชังอาจเกิดขึ้นได้กับบางคนที่เราเคยรัก
ไม่ใช่เพราะเราเคยรักเขา แต่เพราะเราหวังให้เขารักเราด้วย
เวลาเรามองทะเล เรามีความสุขไม่ใช่เพราะทะเลรักเรา แต่เพราะเรารักทะเล

การรักใครสักคนโดยไม่หวังอะไรตอบแทนก็เหมือนกับความรักเวลาที่มองทะเล

ภาพประกอบโดย มาโชลซ