แนวการสอนของ “​​พระอาจารย์พอมยุน สุนิม” จะเน้นการตั้งคำถาม แล้วให้ผู้ปฏิบัติฝึกฝนเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นอิสระจากสิ่งยึดเหนี่ยวต่าง ๆ นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมจุงโต ที่มีการตีความพุทธธรรมให้ครอบคลุมปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอีกด้วย 📺 ชมย้อนหลังรายการ #พื้นที่ชีวิต ได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/Life

#ผู้ก่อตั้งสมาคมจุงโต #พุทธธรรม #การไม่ทุกข์คือความสุข