Không sửa được thói quen của người khác

Không sửa được thói quen của người khác

Tôi thậm chí không sửa được thói quen của mìnhSao có thể sửa thói quen của người khác?Đến khi tự cảnh tỉnh”Hóa ra tất cả là do bị cuốn vào suy nghĩ của bản thân mà sinh ra cáu kỉnh”Thì nó sẽ xoa dịu tâm trạng cáu kỉnh và trở nên thanh thảnh Illustration by...