Thiền

Thiền

Mục đích của Thiềnlà duy trì sự tĩnh lặng trong tâm trí Bộc lộ cảm xúc có thể gây căng thẳng,những khi giữ được bình tĩnh,có thể thoải mái trong mọi tình huống Illustration by Maseoljungtosociety, Pomnyun, Thiền, tĩnhlặngtrongtâmtrí,...