HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI

HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI

<HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI>Làm người khác hạnh phúcTrước hết phải cho mình hạnh phúcHạnh phúc của chính taLà bước đầu của hạnh phúc nhân loại Illustration by MaseolMìnhtrước, Pomnyun, sốnghạnhphúc,...