Hối hận khác với tự kiểm điểm.

Hối hận khác với tự kiểm điểm.

Hận thù – Không thể bỏ qua cho người khác Hối hận – Không thể bỏ qua cho chính bản thânHối hận khác với tự kiểm điểm‘ Người tài giỏi tại sao lại không thể  như kẻ ngốc được ?’ Nó chính là hối hận Thay vì tự trách, cứ thả lỏng và tự nhủ‘Đừng phạm sai lần...