[Terms of Membership]

[Dự thảo: Điều khoản thành viên cho Forum.Jungtosociety.org]

                                                                                            Sửa đổi lần cuối vào ngày 19 tháng 3 năm 2022

1. Ngày có hiệu lực:

Các điều khoản và điều kiện sửa đổi sẽ có hiệu lực từ 22.06 2022.

2. Mục đích: 

Trang web Forum.Jungtosociety.org, được quản lý bởi Jungto International, nhằm mục đích trở thành một diễn đàn giao tiếp cho những người từ khắp nơi trên thế giới có liên quan đến thông điệp của Thiền sư Pomnyun, chia sẻ ý kiến ​​của họ và tương tác thông qua các hoạt động và tham gia tình nguyện.

3. Phân loại thành viên
 1. Người không phải là thành viên: Người sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi trang web Forum.Jungtosociety.org mà không đăng ký thành viên trên trang web.
 1. Thành viên: Là người sử dụng các dịch vụ do trang web Forum.Jungtosociety.org cung cấp sau khi đăng ký thành viên trên trang web.
 1. Trong các điều khoản và điều kiện này, thuật ngữ “thành viên” dùng để chỉ những người đã đăng ký làm thành viên trên trang web Forum.Jungtosociety.org.
4. Hiệu lực và Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện
 1. Các điều khoản và điều kiện có hiệu lực khi thành viên tiềm năng nhấp vào nút “đồng ý” khi được nhắc “đồng ý với các điều khoản và điều Hiệu lực và Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện”.
 2. Nếu có lý do hợp lý, Jungto International có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện. Mọi thay đổi đối với các điều khoản và điều kiện sẽ được thông báo ngay lập tức trên trang web (Forum.Jungtosociety.org).
5. Sử dụng Thông tin Cá nhân
 1. Jungto International có thể giữ lại thông tin cá nhân của những người đăng ký thành viên.
 2. Jungto International sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của thành viên cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của họ.
 3. Jungto International có thể sử dụng tất cả hoặc một phần thông tin của các thành viên làm dữ liệu thống kê liên quan đến hoạt động.
 4. Sau 1 năm không đăng nhập vào trang web, trạng thái tài khoản của thành viên sẽ chuyển sang trạng thái không hoạt động và thông tin cá nhân liên quan sẽ được lưu trữ riêng biệt. Nếu hơn 2 năm không đăng nhập, tài khoản  và thông tin cá nhân liên quan của thành viên sẽ bị xóa.
6. Chấm dứt Hợp đồng (Tư cách thành viên)

Khi muốn chấm dứt tư cách thành viên, bạn có thể đăng ký hủy thành viên bằng cách sử dụng menu “Rời khỏi” của phần sửa đổi thông tin cá nhân. Nếu thành viên đăng ký rời khỏi, quá trình sẽ được hoàn tất ngay lập tức.

7. Sử dụng Thông tin Cá nhân của Thành viên đã rời khỏi

Jungto International sẽ xóa hoàn toàn thông tin cá nhân như ID và tên của thành viên ra khỏi dữ liệu tại thời điểm thành viên rút lui để thông tin không thể tái tạo hoặc khôi phục.

8. Mất tư cách: 

trong trường hợp vì bất kỳ lý do nào sau đây, Jungto International có thể chấm dứt tư cách thành viên của người dùng hoặc tạm ngừng sử dụng dịch vụ của mình mà không cần thông báo trước

 1. Bỏ qua thông tin thành viên
 2. Đăng ký thành viên với thông tin sai lệch
 3. Sử dụng ID và mật khẩu bị đánh cắp
 4. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các thành viên khác hoặc các bên thứ ba của trang web Jungto Forum
 5. Làm tổn hại đến hạnh phúc, trật tự và đạo đức của xã hội
 6. Nói xấu hoặc gây bất lợi cho người khác.
 7. Gây gián đoạn mạng thông tin và truyền thông
 8. Thực hiện các hoạt động thương mại như buôn bán, quảng cáo kinh doanh bằng cách sử dụng các dịch vụ của trang web Jungto Forum mà không được phép của nhà cung cấp dịch vụ.
9. Các dịch vụ được cung cấp cho các thành viên
 1. Truy cập vào lịch trình liên quan đến các sự kiện phù hợp như Thiền Chủ Nhật, Pháp thoại trực tiếp và Tu hành 1000 ngày và địa chỉ Zoom
 2. Truy cập vào đường link trang web cho phép thành viên đăng ký câu hỏi bất cứ lúc nào cho Thiền Chủ Nhật và Pháp Thoại Trực Tiếp.
 3. Gửi email nhắc nhở trước một sự kiện.
10. Cung cấp thông tin
 1. Jungto International có thể gửi thông tin hữu ích cho thành viên qua email, và nếu không muốn, bạn có thể chọn từ chối nhận thông tin đó từ menu quản lý thông tin cá nhân.
 1. Đối với những thông báo mà các thành viên phải biết, chẳng hạn như thay đổi đối với thỏa thuận thành viên, chính sách bảo mật và các chính sách kinh doanh quan trọng khác.v.v., e-mail thông báo có thể được gửi bất kể bạn chọn từ chối nhận email.
11. Bài đăng của thành viên
 1. Bài đăng là tất cả các bài viết, câu hỏi, câu trả lời và tài liệu được các thành viên đăng trên các bảng tin khác nhau của trang web Jungto Forum.
 2. Jungto International có quyền đăng trên trang web.
 3. Mọi thiệt hại hoặc sự cố do bài viết và thông tin do thành viên đăng tải là trách nhiệm của cá nhân thành viên và Jungto International không chịu trách nhiệm về việc đó.
 4. Nếu phát sinh khiếu nại, kiện tụng hoặc bất kỳ tranh chấp nào khác từ bên thứ ba do bài đăng của thành viên, thì cá nhân đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải chi trả  phí giải quyết và xử lý tranh chấp  cho Jungto International. Trong trường hợp Jungto International phải bồi thường cho bên thứ ba hoặc bị thiệt hại, thành viên đó phải bồi hoàn mọi chi phí phát sinh cho Jungto International.
 5. Jungto International sẽ xóa bài viết của thành viên mà không cần thông báo trước vì bất kỳ lý do nào sau đây:


(a) Phỉ báng, vu khống bên thứ ba

(b) Đăng nội dung đe dọa trực tiếp và rõ ràng đối với thân thể người khác; khuyến khích hoặc xúi giục người khác tự gây thương tổn bản thân hoặc tự sát; tiết lộ thông tin cá nhân của người khác; liên tục quấy rối hoặc bắt nạt người khác; cung cấp, dàn xếp, xúi giục hoặc ép buộc mại dâm; hoặc đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng đến an toàn công cộng.

(c) Đăng nội dung vi phạm các quyền khác nhau như vi phạm bản quyền của Jungto Forum, vi phạm bản quyền của bên thứ ba và chứa nội dung phỉ báng.

(d) Đăng nội dung có thể gây xấu hổ về tình dục hoặc quan điểm tình dục bị bóp méo, chẳng hạn như mô tả các hành vi tình dục khiêu khích và tục tĩu; có bản chất là bạo lực và khiêu khích và có thể gây ra sự tàn ác hoặc ghê tởm cho người khác; trong trường hợp gây phẫn nộ bằng cách lừa dối người khác, mạo danh hoặc tuyên bố thông tin sai lệch; lạm dụng ngôn ngữ hoặc các từ ngữ thô tục quá mức
(e) Vượt quá thời hạn đăng tải do Jungto International quy định.

(f) Đăng các bài đăng thương mại hoặc quảng cáo thương mại.
(g) Đăng nội dung không tương thích với mục đích của trang web.

(h) Đăng nội dung bị coi là vi phạm pháp luật khác có liên quan.

 1. Các thành viên tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại do vi phạm các khoản trong mục E và chi phí cho bất kỳ hành động pháp lý nào của các tổ chức liên quan.
 2. Jungto International không có nghĩa vụ lưu trữ các bài viết đã bị xóa vì các lý do quy định tại khoản e.
 3. Jungto International không có nghĩa vụ giám sát hoặc kiểm duyệt bất kỳ bài viết nào của thành viên.
12. Sử dụng bài viết của thành viên
 1. Bản quyền của bài viết do một thành viên đăng trên website thuộc về chính thành viên đó. Ngoài ra, các bài đăng không được sử dụng với mục đích thương mại hoặc phi thương mại nếu không có sự đồng ý của chủ sở hữu. Với mục đích phi thương mại, nó có thể được sử dụng với sự đồng ý của chủ sở hữu.
 1. Các thành viên và Jungto International không được sử dụng các tài liệu được đăng trên trang web cho mục đích thương mại, kể cả việc tự ý xử lý hoặc bán thông tin thu được thông qua dịch vụ.
 1. Jungto International không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác và độ tin cậy của thông tin được đăng tải hoặc gửi qua email thông qua dịch vụ này, và các thành viên tự chịu trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự phát sinh từ các thông tin đăng tải của mình. Jungto International không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác và độ tin cậy của thông tin mà các thành viên đăng, gửi qua email, hoặc truyền tải bằng cách khác thông qua dịch vụ này, và các thành viên tự chịu trách nhiệm về các hành vi dân sự và hình sự phát sinh từ các bài đăng của mình.
13. Bồi thường thiệt hại : 

Liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ miễn phí, Jungto International không chịu bất kỳ trách nhiệm bồi thường thiệt hại nào cho các thành viên trừ trường hợp cố ý hoặc do sơ suất.

14. Miễn trừ trách nhiệm
 1. Trong trường hợp Jungto International tạm dừng dịch vụ do thiên tai, trường hợp khẩn cấp hoặc các trường hợp bất khả kháng khác, các thành viên sẽ được miễn trừ đối với các sự cố do dịch vụ bị gián đoạn.
 2. Jungto International không chịu trách nhiệm về những gián đoạn dịch vụ do những nguyên nhân mà thành viên gây ra.
 3. Jungto International không chịu trách nhiệm và không đảm bảo tính phù hợp, chính xác, kịp thời hoặc đáng tin cậy của bất kỳ thông tin, sản phẩm, dịch vụ, phần mềm, đồ họa, âm thanh và video nào được cung cấp thông qua dịch vụ.
 4. Jungto International không chịu trách nhiệm và không đảm bảo tính phù hợp, chính xác, kịp thời, tin cậy của nội dung do các thành viên đăng tải.
 5. Khi một thành viên muốn đưa ra quyết định liên quan đến các vấn đề pháp lý, y tế hoặc tài chính khác dựa trên thông tin thu được thông qua các dịch vụ do Jungto International cung cấp hoặc các bài đăng do các thành viên khác đăng tải, chúng tôi khuyến nghị thành viên đó nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia trước .
15. Giải quyết Tranh chấp:

 Luật pháp Hoa Kỳ sẽ chi phối việc giải thích và áp dụng các Điều khoản này cũng như việc giải quyết bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các Điều khoản này. 

Các bên (a) theo đây tuân theo một cách không thể khôi phục quyền và vô điều kiện nộp đơn trước thẩm quyền của các tòa án tiểu bang Maryland và thẩm quyền của Tòa án Quận của Hoa Kỳ đối với Quận Maryland cho mục đích của bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục nào khác phát sinh từ hoặc dựa trên theo Thỏa thuận này, 

(b) đồng ý không bắt đầu bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục nào khác phát sinh từ hoặc dựa trên Thỏa thuận này ngoại trừ tại các tòa án của tiểu bang Maryland hoặc Tòa án Quận của Hoa Kỳ đối với Quận Maryland, 

(c) theo văn bản này từ bỏ và đồng ý không khẳng định, bằng cách hành động như với tư cách là người bào chữa, hoặc bằng cách khác, trong bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục nào như vậy, bất kỳ khiếu nại nào  không thuộc thẩm quyền của các tòa án nêu trên, tài sản của nó được miễn hoặc miễn nhiễm với việc tịch thu hoặc thực thi, mà vụ kiện, hành động hoặc thủ tục được đưa vào một diễn đàn không thuận tiện.

16. Thay đổi Điều khoản và Điều kiện: 

Jungto International có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước, và việc thay đổi các điều khoản – điều kiện sẽ được thông báo trên trang web (www.forum.jungtosociety.org) để các thành viên có thể kiểm tra trực tiếp. Các thành viên có trách nhiệm xem lại các Điều khoản để cập nhật thay đổi. Nếu thành viên không đồng ý với các điều khoản và điều kiện đã thay đổi, họ có thể hủy tư cách thành viên của mình. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ Jungto International được coi là sự đồng ý với việc thay đổi các điều khoản và điều kiện. Các điều khoản và điều kiện đã thay đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi chúng được công bố.

-trang cuối-