Tôi đã xóa các e-mail cũ. Chỉ xóa e-mail cũ giúp tiết kiệm năng lượng.