Bây giờ ngay tại đây tôi giác ngộ!

Dùng tranh để thể hiện lòng mình ”lúc này tôi cảm thấy OO”

Hãy nhận thức lòng mình bằng cách thể hiện qua tranh nhé.

Có thể dùng bức tranh tôi đưa hoặc dùng bức tranh do chính mình vẽ cũng được.

Nếu bạn muốn chia sẻ hình ảnh của mình thì vui lòng hãy bấm vào nút chia sẻ để tải hình lên.

*Sau khi xét duyệt nếu nội dung không có vấn đề về bảo vệ bản quyền thì bạn có thể chia sẻ cho người khác.

 

Please Login to post any content.

 • 09/7
  경애 유
  lúc này tôi cảm thấy hay
 • 07/6
  Myoungju ko
  tôi cảm thấy lo lắng
 • 06/15
  Myoungju ko
  test mới đây