Nếu ta tâm khó chịu vì lời nói của người khác
Hãy cứ coi chúng như rác rưởi của người đời
Một khi đã là rác thì nên bỏ ngay đi