[เกี่ยวกับชุมชนออนไลน์จองโท]

เกี่ยวกับชุมชนนี้
ออนไลน์ฟอรัมนี้เป็นสถานที่สำหรับคนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสาสน์ในเรื่องสันติภาพ
การปรองดอง และความผาสุกจากพระอาจารย์พอมยุน สุนิม สามารถสื่อสาร
ปฏิสัมพันธ์ และการเข้าร่วมในกิจกรรมอาสาร่วมกัน

เป็นสถานที่ที่การสอนของพระอาจารย์พอมยุน สุนิม ถูกนำเสนอในภาษาต่างๆ
ผู้บรรยายในภาษาที่แตกต่างกันสามารถแบ่งปันและสื่อสารกันในภาษาที่แต่ละคนเลือก

สถานที่สำหรับปฏิสัมพันธ์และแบ่งปัน
ผู้เข้าร่วมถูกเชิญให้แบ่งปันในหลายเรื่องราวที่แตกต่างกันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของประสบการณ์ คำถามต่างๆที่มี
หรือสิ่งอื่นๆที่ต้องการแบ่งปันหลังจากที่อ่านหรือฟังคำสอนของพระอาจารย์พอมยุน สุนิม

เปิดโอกาสให้อาสาสมัครได้ติดต่อซึ่งกันและกัน
สังคมจองโทของพระอาจารย์พอมยุน สุนิม ดำเนินการโดยอาสาสมัคร
ที่มีการมองการณ์ไกลที่ทำให้โลกนี้เป็นสถานที่สำหรับแต่ละคนมีความสุข เป็นสังคมแห่งสันติ
และธรรมชาติที่ถูกอนุรักษ์ไว้ ในฟอรั่มแห่งนี้ ผู้เข้าร่วมจะเห็นโอกาสต่างๆสำหรับอาสาสมัคร
และถูกเชิญให้แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่เขาทำกิจกรรมอาสาอยู่

ก้าวข้ามเส้นแบ่งเขตแดน
ทุกคนสามารถเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้า และประยุกต์ใช้กับชีวิตของพวกเขา
และมีความสุขยิ่งขึ้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเขาเคยรับรู้มาก่อน
ฟอรั่มนี้ให้คำสอนของพระอาจารย์พอมยุน สุนิมในหลากหลายภาษาเพื่อแบ่งปันเส้นทางของความสุข
และเชื้อเชิญผู้เข้าร่วมแบ่งปันความคิดเห็น วิจารณ์ หรือตั้งคำถามต่อกันโดยตรงในภาษาของตัวเอง