Kebahagiaan juga yang saya buat Kemalangan adalah apa yang saya buat Serius, kebahagian dan kemalangan itu tidak dibuat oleh orang lain.

Illustrasi oleh Maseol